Sildamax 100mg

Sildamax har snabbt blivit ett av de mer efterfrågade läkemedlen när det kommer till att motverka erektil dysfunktion. Anledningen är att det helt enkelt har en effekt och verkningsgrad som inte går att hitta bland andra produkter för erektionsproblem. Sildamax har det verksamma ämnet sildenafilcitrat som förekommer i ett flertal andra välrenommerade erektionsmedel.

Kategoriskt set så tillhör Sildamax de läkemedel som hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5). I praktiken innebär detta att de säkerställer god tillförsel av blod till penis i samband med sexuell upphetsning. Jämfört med andra erektionsmedel så ger de god effekt, och endast i samband med sexuell stimulering.

Hur används Sildamax 100mg?

I de flesta fall så användas Sildamax 100mg mellan 20 till 40 minuter innan förväntat samlag. Vad som är unikt för detta läkemedel är däremot att effekten håller i sig tillräckligt länga för att täcka avsevärt mycket längre perioder än andra alternativ. Generellt sett så föreslås att det används som högst en gång om dagen.

Hur förvaras Sildamax 100mg?

Som övriga läkemedel bör man undvika att utsätta Sildamax 100mg för starkt solljus och fukt. Därför förvaras det bäst torrt och svalt. Och man bör även se till att använda det under utsatt tid.